Co náš čeká?

17.06.2015 14:41

15.8.2015    Rokycanskem na kole                        

                    34. ročník

27.6.2015    Plzeňské slavnosti pohybu    

                    účast 12 cvičenců ve 3 skladbách 

20.6.2015    Volejbalový turnaj dobřívských čtvrtí    

                    5. ročník